Garancijski pogoji in izjava

GARANCIJSKI POGOJI IN IZJAVA                          

Dajalec garancije daje poroštvo, da bo izdelek v garancijskem roku ob upoštevanju navodil in normalni uporabi pravilno deloval.
Biroform dns se obvezuje, da bo na vašo zahtevo, če bo predložena v garancijskem roku, na svoje stroške, v pooblaščenih servisnih prostorih
poskrbel za odpravo napak in tehničnih pomanjkljivosti izdelka, ki bi nastale ob pravilni uporabi v času veljavnosti garancije.
Biroform dns mora zagotavljati proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga in nadomestne dele vsaj tri leta po preteku garancije.

Garancija ne velja:

  • v primeru okvare zaradi udarca strele ali višje sile 
  • v primeru, da je izdelek mehansko poškodovan
  • če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka
  • če je v izdelek posegla nepooblaščena oseba (odstranjena ali poškodovana nalepka, ki preprečuje odpiranje izdelka)
  • če kupec nestrokovno ali malomarno ravna z izdelkom
  • če so z izdelka odstranjene nalepke s serijsko številko
  • če je potekel garancijski rok.

V garancijo prav tako ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi, okvare zaradi nepravilne montaže ali vzdrževanja, mehanske
okvare, ki jih povzroči uporabnik, okvare povzročene zaradi prenapetosti električnega toka, višje sile, iztoka baterij, neustreznega čiščenja, ipd.
Prav tako so iz garancije izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi. Izdelke je potrebno v servis poslati preko Pošte Slovenije, v nasprotnem primeru
vam zaračunamo stroške pošiljanja. V primeru, da je garancijski zahtevek neupravičen, je kupec dolžan poravnati nastale stroške. Izdelek, ki ne bo popravljen
v roku 45 dni od dneva predložitve zahtevka za popravilo, bomo na vašo zahtevo zamenjali z brezhibnim izdelkom. V primeru, da pokvarjeni proizvod ni zamenljiv,
si pridržujemo pravico do zamenjave z najmanj enakovrednim izdelkom.
Garancija velja na območju Republike Slovenije od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s pravilno izpolnjenim garancijskim listom in originalnim računom.