Uporaba gotovine med evropskimi potrošniki

Uporaba gotovine med evropskimi potrošniki

27.11.2017

Evropska centralna banka (ECB) je objavila rezultate raziskave o uporabi gotovine med evropskimi potrošniki. Za marsikoga presenetljivo, pa vendarle… Evropski prebivalci uporabljajo gotovino kar v 79% vseh nakupov, kar vrednostno pomeni 54% vseh plačil na blagajniških mestih.

V povprečju je v letu 2016 vsak prebivalec Euro območja opravil 1,6 transakcije na dan, kar nanese skoraj 11 transakcij v enem tednu. Najbolj pogosto se uporablja gotovina, v 1,2 transakcijah dnevno oziroma skoraj devetih transakcijah v enem tednu.

Kako pa je uporaba gotovine geografsko porazdeljena? Če kar takoj pogledamo Slovenijo, je na podlagi podatkov ECB količinsko kar 80% plačil na blagajnah gotovinskih, vrednostno pa je ta odstotek nekoliko nižji, ustavi se pri 68%. Gotovinska plačila se večinoma uporabljajo za plačilo zneskov nižjih od 20€. Količinski delež gotovinskih transakcij je pravzaprav precej visok v vseh sodelujočih evropskih državah.

Celotna publikacija je dostopna na spletnem naslovu http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf kjer je opisana tudi metodologija raziskave in podrobni rezultati.

Gotovina je torej najbolj pogosto uporabljeno plačilno sredstvo in z njo je potrebno ravnati učinkovito in zanesljivo. V pomoč pri delu z gotovino so vam naše naprave za štetje in sortiranje, še več kot to pa omogoča avtomatizacija gotovinskega poslovanja – spremljanje gotovinskega toka, nadzor nad gotovino v poslovalnicah in še mnogo več. Preverite!