Prenehanje izdajanja bankovcev za 500 €

Prenehanje izdajanja bankovcev za 500 €

07.01.2019

Banka Slovenije na je svoji spletni strani objavila, da je maja 2016 Svet Evropske centralne banke (ECB) sklenil, da ukine izdelavo bankovca za 500 € in hkrati napovedal, da se bodo bankovci za 500 € prenehali izdajati okoli konca leta 2018.

Skladno s tem je bilo dogovorjeno, da bodo nacionalne centralne banke Evrosistema 26. januarja 2019 prenehale z izdajanjem 500 € bankovcev, medtem ko bodo ostali tržni udeleženci ta bankovec lahko vračali v obtok tudi po tem datumu (poslovne banke, menjalnice, ipd.).

Po tem datumu bodo ti bankovci ohranili status zakonitega plačilnega sredstva in jih bo mogoče uporabljati kot plačilno sredstvo in kot hranilca vrednosti.

Povzeto po objavi na spletni strani Banke Slovenije