Pametni sefi

1. Kaj je pametni sef ?
Pametni sef je samopostrežna naprava za polog gotovine. Postavljena je na lokacijah poslovnega subjekta (uporabnika), v zaledju, kjer zaposleni enostavno, hitro in zanesljivo polagajo gotovino. Gotovina se preveri, prešteje, varno shrani v sefu in preko povezave z banko takoj knjiži na račun uporabnika.     
                                                                                                                                        
2. Kako deluje pametni sef ?
Pametni sef je 24 ur na dan, 365 dni v letu, pripravljen za uporabo. Uporaba je za vse uporabnike zelo enostavna. Uporabnik se na začetku pologa identificira (načini identifikacije so lahko različni). Po opravljeni identifikaciji začne s pologom gotovine (bankovci in kovanci). Tekom transakcije (pologa) so na preglednem displeju podane vse informacije, ki jih uporabnik potrebuje in so vezane na proces pologa. Po zaključku pologa uporabnik prejme izpisano potrdilo z vsemi podatki o transakciji. Banka preko varne povezave pridobi podatke o pologu in izvede knjiženje sredstev na račun uporabnika pametnega sefa.

3. Prednosti uporabe pametnih sefov:                                                                                                                    
 • Varnost
 • Pametni sef je postavljen v varnem prostoru (zaledju), varovan z različnimi varnostnimi sistemi.
 • Denar je varno shranjen v pametnem sefu. 
 • Denar se tekom pologa prešteje in preveri pristnost.
 • Zmanjša se možnost internih prevar
 • Prihranki
 • Uporabniki ne tratijo časa za ročno štetje, pripravo in pakiranje gotovine.
 • Ni potrebe po vsakodnevni pripravi specifikacije za predajo gotovine, prihrani se čas namenjen za polaganje  gotovine v DNT-je ali vsakodnevne predaje gotovine varnostni službi.
 • Odprava napak, ki so posledica ročnega štetja ali priprave specifikacije, posledično prihranek časa za reševanje reklamacij.
 • Znižajo se stroški za dnevno odvajanje gotovine.      
 • Optimizacija
 • Sredstva so takoj na računu, uporabnik sefa lahko z njimi prosto razpolaga. (Banka sredstva knjiži na podlagi podatkov, ki jih prejme iz sefa. Denar se odvaža v banko šele, ko je sef poln in opozori varnostno službo, da ga je potrebno prazniti. Banka prevzeti denar prešteje in preveri transakciji v katerih je nakazala denar, v kolikor se vse ujema je postopek zaključen).
 • Obdelavo gotovine opravijo zunanji izvajalci.
 • Uporabniku sefa web aplikacija omogoča, 24 ur na dan / 365 dni v letu, vpogled v promet in razna poročila.   

4. Področja uporabe: 
 • Banke
 • Trgovine
 • Gostilne
 • Hoteli
 • Javni transport
 • Bencinski servisi
                                                                                                                                                                                                                     
 
Razvrsti produkte po: